Η Εταιρική εικόνα των προμηθευτών στις Αλυσίδες Super Market


Απαντήσεις για κρίσιμα ερωτήματα

gallery

Θεματολογία έρευνας

gallery

Μεθοδολογία έρευνας

gallery

Ταυτότητα έρευνας

gallery


Η Exceed’s Mirror  με πλέον 11 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στην ελληνική αγορά και 6 πλήρη ερευνητικά κύματα γίνεται με την βοήθεια προηγμένων συστημάτων ανάλυσης και παρουσιάζει:

  • Απόλυτα και Συγκρίσιμα Δεδομένα ( πλέον και Ευρωπαϊκή Συγκρισιμότητα)
  • Βαθμολογία και ranking εταιρείας:
    • Στο σύνολο των εταιρειών
    • Στις υποκατηγορίες προϊόντων
    • Στο Σύνολο και τις Υποομάδες του δείγματος

 Η Exceed Consulting είναι πιστοποιημένη από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Ερευνητικών Εταιριών ESOMAR και όλα τα στοιχεία και αποτελέσματα είναι εμπιστευτικά.

επιστροφή στην κορυφή