Ποιοί Είμαστε

Η Ιστορία μας

 

Η EXCEED Consulting AE είναι εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων με εξαιρετική εμπειρία στην ανάληψη αποτελεσματικών projects.

Οι πελάτες μας είναι μεγάλες πολυεθνικές και ελληνικές εταιρείες διαφόρων κλάδων της βιομηχανίας και του εμπορίου καθώς και συλλογικοί φορείς.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2002 από τον Μιχάλη Φανδρίδη, ανώτατο στέλεχος μέχρι τότε της Procter & Gamble. Ο M. Φανδρίδης, έχει εργαστεί στην Ελλάδα, στην Αγγλία και στις Η.Π.Α. ενώ είναι από τους κύριους ιδρυτές και διατελέσας πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Επωνύμων Προϊόντων (ΕΣΒΕΠ) και του ECR Hellas όπου παραμένει και σήμερα Γενικός Γραμματέας.

Οι επικεφαλής της EXCEED Consulting είναι έμπειρα διευθυντικά στελέχη με σημαντική εργασιακή εμπειρία και πλούσια ακαδημαϊκή μόρφωση, ξεχωριστές ικανότητες που καλύπτουν το συνολικό φάσμα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Exceed Consulting.

Η έδρα και τα γραφεία της EXCEED Consulting είναι στη Γλυφάδα, πλήρως στελεχωμένα κι εξοπλισμένα με την ανάλογη τεχνολογική υποδομή για την αποτελεσματική ολοκλήρωση των μεγάλων έργων που αναλαμβάνει.

Η εταιρεία είναι μέλος του ECR Hellas και του διεθνούς οργανισμού ESOMAR και δεσμευόμαστε για την τήρηση του Διεθνή Κώδικα Δεοντολογίας Έρευνας Αγοράς και Κοινωνικής Έρευνας που έχει αναπτύξει με το Διεθνές Επαγγελματικό Επιμελητήριο (ΙCC/ESOMAR International Code of Marketing and Social Research Practice).

επιστροφή στην κορυφή