ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 
Η Ιστοσελίδα www.exceed.gr ανήκει στην ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «EXCEED CONSULTING A.E.» που εδρεύει στη Γλυφάδα Αττικής, επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος αρ. 67.  
 
Η Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων για τον κάθε χρήστη/επισκέπτη της ιστοσελίδας μας www.exceed.gr, αποτελεί ζήτημα εξέχουσας σημασίας για εμάς, τόσο για το «χτίσιμο εμπιστοσύνης» που θέλουμε να δημιουργήσουμε, όσο και την ποιότητα των συμβουλευτικών υπηρεσιών που προσφέρουμε.
 
Η Εταιρεία Exceed Consulting, συλλέγει και επεξεργάζεται στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα, η διαχείριση και προστασία των οποίων διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου και Ευρωπαϊκού Δικαίου (Ν. 2472 / 1997, Π.δ. 207 / 1998. Π.δ. 79 / 2000 και αρ. 8 Ν. 2819 / 2000, Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ) όπως και προσφάτως ορίζεται από τον GDPR τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και την Οδηγία (ΕΕ) 2016/680.
 
Η προς τον χρήστη/επισκέπτη ενημέρωση που θα βρείτε παρακάτω,  αφορά στον τρόπο που συλλέγουμε τα στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα, το είδος αυτών, τον σκοπό για τον οποίο τα συλλέγουμε, πώς φροντίζουμε την διασφάλιση αυτών των δεδομένων, καθώς και ποιοι έχουν πρόσβαση σε αυτά.
 
Η Exceed Consulting διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών/επισκεπτών και μέσα στο υπάρχον ή ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο.
 
2. ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
 
Τα στοιχεία που συλλέγουμε, είναι εκείνα τα οποία ο χρήστης/επισκέπτης της ιστοσελίδας   οικειοθελώς και αυτόβουλα παραθέτει στην διάθεση της Εταιρείας Exceed Consulting όταν: 
α. αποστέλλει το βιογραφικό του σημείωμα παραθέτοντας στοιχεία όπως όνομα, επίθετο, τηλέφωνο, διεύθυνση κ.λπ.
 
β. στοιχεία που συλλέγονται μέσω της IP διεύθυνσης, την οποία αποκτά κάθε υπολογιστής που συνδέεται στο Internet και είναι μοναδική 
 
γ. στοιχεία που συλλέγονται μέσω των Cookies, των μικρών κομματιών κώδικα που αποστέλλονται και αποθηκεύονται στην μνήμη του υπολογιστή του χρήστη/επισκέπτη, η χρήση των οποίων γίνεται για την διευκόλυνση της λειτουργίας της ιστοσελίδας, την εύκολη πρόσβαση του χρήστη/επισκέπτη σε αυτήν και για στατιστικούς λόγους.
 
Τα Cookies σε καμία περίπτωση δεν έχουν καμία άλλη λειτουργία εκτός των αναφερομένων στην παρούσα πολιτική απορρήτου.
O χρήστης/επισκέπτης διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει να μην λαμβάνει Cookies.
 
3. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Η Exceed Consulting, χρησιμοποιεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει, για:
 
α. την ενημέρωση των χρηστών/επισκεπτών σχετικά με ανοίγματα σε νέες θέσεις εργασίας,
 
β. για τροποποιήσεις των υπηρεσιών που προσφέρει,
 
γ. για βελτίωση/ενημέρωση της ιστοσελίδας της, καθώς και
 
δ. για την συλλογή στατιστικών στοιχείων.
 
Όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την αποστολή των βιογραφικών σημειωμάτων από τους ίδιους τους χρήστες/επισκέπτες (π.χ. όνομα, τηλέφωνο, διεύθυνση κ.λπ.), η Exceed Consulting διατηρεί το δικαίωμα τόσο της συλλογής τους αλλά και της διάθεσής-προώθησής τους στους εκάστοτε ενδιαφερόμενους εργοδότες, εταιρείες, επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμούς ή συμβούλους ανθρωπίνων πόρων με τους οποίους συνεργάζεται για την στελέχωση των θέσεων εργασίας στην Ελλάδα και σε χώρες του ΕΟΧ.
 
Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης/επισκέπτης προκειμένου να έχει την δυνατότητα αποστολής του βιογραφικού του σημειώματος, οικειοθελώς συναινεί και αποδέχεται την διατήρησή του με απόλυτη εμπιστευτικότητα στην Βάση Δεδομένων της Εταιρείας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (που ορίζει η Εταιρεία), με το πέρας του οποίου το βιογραφικό σημείωμα θα διαγράφεται. Η διαγραφή οποιασδήποτε πληροφορίας ή εγγράφου σημαίνει πως δεν θα υπάρχει καμία πρόσβαση σε αυτή/ό από την Εταιρεία ή από τρίτους.
 
Επίσης οικειοθελώς συναινεί και αποδέχεται την διάθεση/προώθηση του βιογραφικού του σημειώματος με απόλυτη εμπιστευτικότητα από πλευράς Εταιρείας προς τρίτους (εκάστοτε ενδιαφερόμενους εργοδότες, εταιρείες, επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμούς ή συμβούλους ανθρωπίνων πόρων) στα πλαίσια της παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών της Εταιρείας.
 
4. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Στο βιογραφικό σημείωμα έχουν πρόσβαση μόνον τα στελέχη της Εταιρείας που απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών της Εταιρείας.
 
5. ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
Η Exceed Consulting δεσμεύεται να μην διαθέτει σε τρίτους προσωπικά δεδομένα παρά μόνο για σκοπούς για τους οποίους τα έχει ο χρήστης υποβάλλει, δηλαδή την προώθηση σε ενδιαφερόμενους εργοδότες με ευκαιρίες / ανοίγματα εργασίας που ανταποκρίνονται στα προσόντα του.
 
Ενόψει των ανωτέρω η Exceed Consulting, προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός λειτουργίας της ιστοσελίδας www.exceed.gr και της Βάσης Δεδομένων βιογραφικών, διατηρεί το δικαίωμά της να συλλέγει προσωπικά δεδομένα (όνομα, τηλέφωνο, διεύθυνση κ.λπ.) από τα βιογραφικά σημειώματα που οι χρήστες τοποθετούν στη Βάση Δεδομένων βιογραφικών της ιστοσελίδας και εν συνεχεία να τα προωθεί σε ενδιαφερόμενους εργοδότες – επιχειρήσεις, σε φορείς, οργανισμούς, συμβούλους ανθρωπίνων πόρων, μόνον για λόγους στελέχωσης θέσεων εργασίας.
 
Σε κάθε περίπτωση η Exceed Consulting ενημερώνει τους χρήστες/επισκέπτες της ότι θα παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία της ζητηθεί εάν τούτο επιβάλλεται από το Νόμο ή της ζητηθεί από τις αρμόδιες Αρχές (π.χ. Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Δικαστικές Αρχές), όπως άλλωστε είναι υποχρεωμένη να πράξει.
 
6. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η Exceed Consulting διατηρεί το δικαίωμα να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/επισκεπτών και σε χώρες του ΕΟΧ. 
 
7. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η  Exceed Consulting έχει ως βασικούς στόχους για την ασφάλεια των Π.Δ.:
 
• Την τήρηση των αρχών που πρέπει να διέπουν την επεξεργασία ΠΔ (νομιμότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια, περιορισμός του σκοπού, ελαχιστοποίηση δεδομένων, ακρίβεια, περιορισμός του χρόνου αποθήκευσης, ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα).
 
• Τη διασφάλιση της εμπιστοσύνης των συνεργατών και πελατών της.
 
• Τη διασφάλιση της συμμόρφωσής της με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
 
Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, η Exceed Consulting λαμβάνει τα εξής μέτρα ασφαλείας:
 
Οργανωτικά μέτρα ασφάλειας:
1. Οργάνωση / Διαχείριση προσωπικού: καθορισμός ρόλων και ευθυνών στα άτομα που εμπλέκονται στην επεξεργασία των ΠΔ. 
2. Εκπαίδευση προσωπικού στην ασφάλεια προσωπικών δεδομένων. 
3. Διαχείριση των εκτελούντων την επεξεργασία. 
4. Καθορισμός διαδικασίας καταστροφής δεδομένων και αποθηκευτικών μέσων. 
5. Διαχείριση συμβάντων διαρροής προσωπικών δεδομένων.
6. Έλεγχος των μέτρων ασφάλειας.
 
Τεχνικά μέτρα ασφάλειας:
1. Έλεγχος πρόσβασης 
2. Αντίγραφα ασφαλείας
3. Διαμόρφωση υπολογιστών
5. Ασφάλεια επικοινωνιών
6. Διαχείριση και προστασία εξωτερικών – αποσπώμενων μέσων αποθήκευσης
7. Ασφάλεια λογισμικού και εφαρμογών
8. Διαχείριση αλλαγών
 
Μέτρα φυσικής ασφάλειας:
1. Έλεγχος φυσικής πρόσβασης
2. Περιβαλλοντική ασφάλεια – προστασία από φυσικές καταστροφές
3. Προστασία φορητών μέσων αποθήκευσης
 
8. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τα βιογραφικά σημειώματα που υποβάλλονται από τους χρήστες / επισκέπτες μέσω της Ιστοσελίδας μας διατηρούνται στην Βάση Δεδομένων της Exceed Consulting το μέγιστο για δύο (2) έτη από την ημέρα υποβολής τους.
 
Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/επισκεπτών υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο στον βαθμό που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και θα αποθηκεύονται για 2 έτη.
 
Σε κάθε περίπτωση, το κριτήριο που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της περιόδου αποθήκευσης βασίζεται στη συμμόρφωση με τις προθεσμίες που επιτρέπονται από το νόμο και τις αρχές της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, του περιορισμού της αποθήκευσης ή της ορθολογικής διαχείρισης των αρχείων μας.
 
Μετά το πέρας του ως άνω χρονικού διαστήματος ή του διαστήματος που ορίζεται από την εκάστοτε νομική-φορολογική υποχρέωση (εφόσον υπάρχει), τα προσωπικά σας δεδομένα διαγράφονται.
 
9. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΗ/ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Ο χρήστης/επισκέπτης έχει το δικαίωμα να αποκτήσει πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά του δεδομένα που έχουμε αποθηκεύσει ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.
Ο χρήστης/επισκέπτης έχει το δικαίωμα να αιτηθεί την διόρθωση – επικαιροποίηση των στοιχείων του και η Exceed Consulting θα προβεί στην άμεση διόρθωση τους.
 
Ο χρήστης/επισκέπτης έχει το δικαίωμα να αιτηθεί τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων και η Exceed Consulting θα προβεί στην άμεση διαγραφή τους. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις που οι ισχύουσες νομικές και φορολογικές υποχρεώσεις απαιτούν την υποχρεωτική διατήρηση δεδομένων, ενδέχεται να απαγορεύεται η διαγραφή των δεδομένων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα σας εξηγήσουμε τον λόγο για τον οποίο δεν μπορούμε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και για πόσο διάστημα.
 
Ο χρήστης/επισκέπτης έχει το δικαίωμα να αιτηθεί την παύση επεξεργασίας από την Exceed Consulting των προσωπικών του δεδομένων και η Εταιρεία θα προβεί στην άμεση παύση επεξεργασίας αυτών. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, θα σας εξηγήσουμε τον λόγο για τον οποίο δεν μπορούμε να παύσουμε την επεξεργασία των ΠΔ σας.
 
Ο χρήστης/επισκέπτης έχει το δικαίωμα να αιτηθεί τον περιορισμό της επεξεργασίας από την Exceed Consulting των προσωπικών του δεδομένων και η Εταιρεία θα προβεί στον άμεσο περιορισμό της επεξεργασίας αυτών. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, θα σας εξηγήσουμε τον λόγο για τον οποίο δεν μπορούμε να περιορίσουμε την επεξεργασία των ΠΔ σας.
 
Ο χρήστης/επισκέπτης έχει το δικαίωμα να αιτηθεί τη διαβίβαση των προσωπικών του δεδομένων σε άλλο φορέα/οργανισμό και η Exceed Consulting θα προβεί στην άμεση διαβίβαση των δεδομένων αυτών.
 
Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι έγινε διαρροή των προσωπικών του δεδομένων από την Exceed Consulting με αποτέλεσμα να υποστεί οποιαδήποτε ζημία, έχει το δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα).
Για να ασκήσει τα παραπάνω δικαιώματά του ή αν υπάρχουν ερωτήσεις σχετικά με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή αν χρειάζεται βοήθεια σχετικά με την άσκηση ή την κατανόηση των επιλογών απορρήτου, μπορεί να επικοινωνήσει με τον Εκπρόσωπο του Υπευθύνου Επεξεργασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Λεωφ. Ποσειδώνος 67, Τ.Κ. 166 74 Γλυφάδα.
 
10. ΓΕΝΙΚΑ
Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης/επισκέπτης ενθαρρύνεται να καταγγέλλει στον Εκπρόσωπο του Υπευθύνου Επεξεργασίας, με κάθε τρόπο, γραπτώς ή προφορικώς, πιθανή παραβίαση των προσωπικών του δεδομένων ή οποιαδήποτε παράνομη και αντίθετη με τους όρους χρήσης συμπεριφορά διαπιστώσει από την Εταιρεία, από άλλον χρήστη ή από τρίτο. Η Exceed Consulting  δεσμεύεται πως θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να επιλύσει το πρόβλημα σε συνεργασία με τις αρμόδιες ρυθμιστικές και Νομικές αρχές εάν κάτι τέτοιο κριθεί απαραίτητο.
 
Στοιχεία Επικοινωνίας Exceed Consulting:
Τηλ.:  210 8983610 / email:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 
Αρμόδια αρχή:
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..