Προμηθευτές: Αναδιοργάνωση

 • Αναδιοργάνωση Δικτύου Διανομών
 • Αναδιοργάνωση Δικτύου Τμήματος Πωλήσεων
 • Αναδιοργάνωση Συστημάτων Διαχείρισης Χρόνου και Χώρου
 • Αναδιοργάνωση Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών
 • Αναδιοργάνωση Τμήματος Μάρκετινγκ
 • Αναδιοργάνωση Τμήματος Τηλεφωνικών Πωλήσεων
 • Δημιουργία Πολύ-τμηματικής Ομάδας
 • Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 • Διαχείριση Χώρου Καταστημάτων (Planograms)
 • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
 • Οργάνωση Τμήματος Εξαγωγικής Στρατηγικής και Εξαγωγών
 • Οργάνωση Τμήματος Προβολής & Προώθησης στο Κατάστημα
 • Συστήματα Αξιολόγησης προσωπικού
επιστροφή στην κορυφή