Λιανεμπόριο

Λιανεμπόριο: Εκπαίδευση

 • Αξιολόγηση Αποδοτικότητας Μεγάλων Ενεργειών
 • Αποτελεσματική Αλυσίδα Τροφοδοσίας Εμπορευμάτων
 • Αποτελεσματική Διαχείριση Παραπόνων
 • Αποτελεσματική Παραγγελιοδοσία & Διαχείριση Αποθεμάτων
 • Αυτοεκπαίδευση - Διαχείριση Χρόνου
 • Διαχείριση Απωλειών
 • Διαχείριση Κατηγοριών Προϊόντων – Έρευνα Αγοραστών
 • Διαχείριση Πόρων στο Κατάστημα
 • Διαχείριση Προμηθευτών & Διαπραγματεύσεις
 • Διαχείριση Προσωπικού Καταστήματος
 • Εξυπηρέτηση Πελατών
 • Επιδεξιότητες Προβολής και Προώθησης Προϊόντων μέσα στο Κατάστημα
 • Επιδεξιότητες Συγγραφής - Παρουσίασης Αναφορών
 • Ετήσιο Σχέδιο Μάρκετινγκ για μια Κατηγορία Προϊόντος
 • Ηγεσία
 • Θέτοντας και Πετυχαίνοντας Στόχους στο Κατάστημα
 • Κερδοφορία στο Λιανεμπόριο
 • Κινητοποίηση
 • Μεθοδολογία Αξιολόγησης & Αποτίμησης Επενδύσεων Marketing
 • Ο Shopper Σήμερα στην Ελλάδα (Ποιος είναι, Πως & Που ψωνίζει)
επιστροφή στην κορυφή